Pre pensioen

Als u 65 wordt mag u stoppen met werken en hebt u recht op ouderdomspensioen (AOW). Maar wilt u eigenlijk wel tot uw 65ste werken? Zou het niet fijn zijn als u eerder kon stoppen om leuke dingen te doen? Prepensioen zorgt ervoor dat werknemers al voor hun 65ste kunnen stoppen met werken. De prepensioenleeftijd ligt ergens tussen de 60 en 65 jaar.

De meeste van de prepensioenregelingen zijn gekomen ter vervanging van de VUT-regelingen. Bij de overgang van VUT naar prepensioen is er in veel gevallen een overgangstermijn afgesproken over de financiering van de regeling. De VUT uitkering werd betaald uit de VUT bijdrage van je werkende collega’s maar voor je prepensioen spaar je als werknemer zelf.

Meestal bevatten prepensioenregelingen daardoor ook nog VUT-elementen. Dat wil zeggen: in sommige prepensioenregelingen betalen jongere werknemers voor het prepensioen van oudere werknemers. Immers, deze laatste groep heeft nog onvoldoende kunnen sparen voor hun prepensioen in de nieuwe regeling.

De uitkering van het prepensioen bedraagt maximaal 85% van het laatstgenoten salaris. De premies die u betaalt voor prepensioen zijn fiscaal aftrekbaar. Dat wil zeggen dat u over deze premies geen belasting hoeft te af te dragen. Over de uiteindelijke uitkering moet wel belasting worden betaald.

De afspraken met betrekking tot prepensioen of andere pensioenregelingen worden vastgelegd in de CAO’s. Of u recht heeft op prepensioen is afhankelijk van de voor u geldende CAO.

Copyright © 2019 Pensioen Geld